Spelet i rummet

Tillbaka


Här kommer du att hitta tips och inspiration på hur man kan ”ta ut Magiska Trädgården i rummet”. Till exempel en del förberett material för att skapa fysiska lärspel – brädspel, memoryspel, med mera – utifrån miljöerna i Magiska Trädgården.


Digitala lärspel ger nya pedagogiska möjligheter för området förskolematematik. Men det finns ingen tvekan om att barnens lärande och utveckling i matematik stöttas allra bäst om de får arbeta både digitalt och fysiskt.

Det är bland annat därför pedagogverktyget – under fliken [ Tips & lekar ] – tar upp matematiklekar och matematikaktiviteter som görs med fysiska material i det fysiska rummet. Dessa är mer eller mindre vanligt förekommande aktiviteter som vi i forskargruppen förändrat något så att de passar ihop med Magiska Trädgårdens olika teman.

Det som finns här under den här fiken [ Spelet i rummet ] är sådana aktiviteter som har särskilt starka kopplingar till de digitala aktiviteterna i Magiska Trädgården. (Och det var inte teamet kring Magiska Trädgården som skapade dessa från början – utan en grupp förskolepedagoger, tillsammans med sina barngrupper.)

  • Brädspel: ”Hjälpa fågelungarna till boet” – med print-out-material och instruktioner.
  • Memory 1: ”XXX” – med print-out-material och instruktioner.
  • Memory 2: ”XXX” – med print-out-material och instruktioner.
  • Dockteater: ”Gör en dockteater” – tips om material och historier.
  • Kalas: ”Ordna ett kalas med matematiktema” – tips om utklädning till Mille, Igis och Panders.