Om spelet


Lathundar


Förskolans matematik

Att arbeta med förskolans matematik är att låta barnen möta och förstå grundläggande begrepp som rum, tid, mängder, antal, ordning, form, mönster och förändring. Det är också att låta barnen förstå olika samband mellan dessa begrepp.


Vad är speciellt med Magiska Trädgården?


Vi som har gjort spelet

Bakom Magiska Trädgården finns MG Core Team (Agneta Gulz, Magnus Haake & Erik Anderberg) som är en del av forskargruppen ETG (Educational Technology Group) från Lunds universitet och Linköpings universitet.
Vi började utveckla den första versionen av Magiska Trädgården 2012. Under åren har vi samarbetat med kollegor på Stanford University i USA och Stockholms universitet. Vi har också haft många studenter som genom åren bidragit med olika delar. Sist, men inte minst, har så många förskolor med personal och barn hjälpt oss med kommentarer, nya idéer … och även ”välförtjänt” kritik.


Tack till våra finansiärer genom åren


Tack till alla som hjälpt till med utvecklingen


Changelog [fom: 2020-05-10]