Kontakt


Frågor om Magiska Trädgården eller problem med att få det att fungera


Forskning

Agneta Gulz,
– – –
agneta.gulz@lucs.lu.se

Allt möjligt

Magnus Haake,
070-1414149
magnus.haake@lucs.lu.se

Programmering

Erik Anderberg