Tips & lekar


Tips och lekar för barn som har svårt att komma igång och spela eller med med olika moment i Magiska Trädgården … eller för att ha kul.


► När det är svårt att komma igång.

Enkla och grundläggande aktiviteter kring sortering och kategorisering.


► Använda projektor

Gemensamma aktiviteter kring Magiska Trädgården med hjälp av projektor.


► Sorteringsleken

Sorteringslek (färg, antal, representation, m.m.) med figurer från Magiska Trädgården.


► Skatt-Memory

Gör kort till ett memoryspel med Gråsuggan Grålles skatter från Skattjakten.


► Tornens väg

Kasta tärning och bygg torn med träning på att räkna och jämföra.


► Räkna igelkottens taggar

Räknelek med taggarna på en igelkott.


► Vem har flest skatter?

Träna på ”fler än”, ”lika många” & ”färre än” med Grålle Gråsuggas skatter.


► Vattendroppar och vattenkannor

Mental addition/subtraktion med hjälp av vattendroppar i olika vattenkannor”.


► Kasta rätt antal i korgen

Grundläggande förståelse av antal och olika representationer för antal.


► Skattjakt

En lek där barnen ska plocka ihop så många skatter som tärningarna visar.


► Spelet i rummet – på gång…

Här finns tips och inspiration på hur man kan ”ta ut Magiska Trädgården i rummet”. Till exempel som fysiska brädspel, dockteater, med mera…