Sorteringsleken

Tillbaka


Sorteringslek med figurer från Magiska Trädgården.

Sorteringsleken går att variera på olika svårighetsnivåer, från det mest grundläggande till det betydligt mer komplexa.


Material

  • Papper för att rita figurer från Magiska Trädgården; gärna lite kraftigare kartongpapper eller kartong att klistra upp pappersfigurerna på.
  • Sax, pennor och kritor.

Mallar till olika figurer i Magiska Trädgården.

>> Ladda ner mallar


Förberedelser

  • Rita och färglägg bilder på olika figurer från Magiska trädgården; gör flera av varje sort, till exempel: 5 Panders Panda, 3 Igis Igelkott och 7 Grålle Gråsugga. (Bilder och mallar finns att ladda ner och skriva ut; se ovan.).
  • Måla varje figurer i olika färger. I bilderna nedan finns varje figur i flera olika färger.
  • Skriv siffror och rita prickar (eller annan mängdrepresentation) på figurerna som i bilden nedan.
  • Se till att varje barn, barnpar eller grupp av barn får en likadan uppsättning figurer.

Exempel på en uppsättning figurer till sorteringsleken.


Spela / leka

  1. Be barnen sortera sin uppsättning enligt: färg, antal prickar eller något annat barnen hittar på själva. (I bilderna ovan är figurerna sorterade på färg respektive antal.)
  2. När de är färdiga, be dem förklara hur de sorterat, och varför.
  3. I nästa omgång be dem att sortera på ett annat sätt än de gjorde första gången.