Räkna igelkottens taggar

Tillbaka


Räknelek med taggarna på Igis Igelkotts rygg

Denna lek hjälper barnen att förstå begreppen fler – färre – flest och lika många och kan också användas för att öva på grunderna i addition och/eller subtraktion.


Material

 • En halvsfär till igelkottskroppen, t.ex. av trolldeg eller frigolit.
 • Grillpinnar i trä alternativt tandpetare, beroende på hur stor Igis Igelkott man gör.
 • Kort med talrepresentationer.
 • Om man vill: En kon till igelkottehuvud och något att göra ben av.

Kort med prickrepresentationer

Kort med sifferrepresentationer

>> Ladda ner bilder för utskrift


Förbered

 1. Skapa igelkottskroppen och se till att där finns en tydlig markering på mitten.
 2. Gör hål för taggar.
 3. Skapa eventuellt huvud och ben.

Såhär kan den se ut som färdig.


Spela

Denna lek hjälper barnen att förstå begreppen flerfärreflest och lika många och kan också användas för att öva på grunderna i addition och/eller subtraktion.

 • Fler, färre, flest och lika många: Lägg upp “buntar av taggar” i olika antal. Låt barnen välja en bunt var. Räkna taggarna tillsammans medan ni sätter dem på Igis Igelkott.
     Prata om vilken halva av Igis Igelkotts rygg som där är flest taggar och hur det kan bli lika många, osv.
 • Addition: Sätt ett antal taggar på Igis Igelkotts rygg. Låt barnen dra ett kort med en representation/siffra av en viss mängd (ett visst antal) och fråga dem hur många taggar det blir på Igis Igelkotts rygg om de lägger till så många. Låt dem också pröva att sätta dit så många taggar.
 • Subtraktion: Sätt ett antal taggar på Igis Igelkotts rygg. Låt barnen dra ett kort med en representation/siffra av en viss mängd (ett visst antal). Fråga dem hur många taggar det blir kvar på Igis Igelkotts rygg om man tar bort si eller så många taggar. Låt dem sen pröva att ta bort så många taggar.