När det är svårt att komma igång

Tillbaka


[ En trevlig bild! ]

… med eventuell bildtext.VIDEOMENY – Välj en räknelek (video)!


Om det är svårt med de första delspelen

Om ett barn fastnar redan på de två första spelen med ballonger och fingrar kan det vara bra att öva på grundläggande gruppering och kategorisering. Övningarna som föreslås här kan vara en hjälp att lista ut vad det är ett barn eventuellt har svårt med.


Sortera klossar på olika sätt

Här ges förslag på grundläggande sorteringsaktiviteter som storlek och färg.
 


Hjälp med Skattjakten

Om ett barn fastnar redan på det första spelet med ballonger, kan man prova att spela ’Skattjakten’ som ett brädspel.   >> Länk till utskrifter


Tornen på rad

Tornen på rad övar både ’ordning’ och de grundläggande rumsliga aspekterna kring taluppfattning: högre och lägre torn motsvarar olika antal legobitar.
>> Länk till Tornen på rad (Tornens väg)


Klossarna i burken

Här är ytterligare en räknelek – en se-och-lyssna-lek, som involverar hörsel lika mycket som syn för att träna att hantera mängder och antal.