Använda projektor

Tillbaka


Det här är ett tips från en pedagog.

” Vi använde projektorn och alla barn fick visa sin trädgård för varandra; de blev stolta. Jag öppnade upp ett spel [lyftkranen] och sa: ’Kan du hjälpa mig att räkna?’ Vi gjorde det som en gemensam gruppövning. […] Att visa och säga: ’Titta! Nu vattnar jag, det kommer blommor.’ ”


Förslag på aktiviteter med projektor

  • Du som pedagog kan till exempel öppna ett delspel (via Magiska Trädgårdens demo-sida) som ni gemensamt kan pratar om och spelar igenom, när det är projicerat på duk eller vägg.
  • Barnen i en grupp kan också få visa sin trädgård för varandra via projektorbilden.