Utveckling: Programmering

Tillbaka


Ett stort tack till alla som hjälpt till och programmera ihop Magiska Trädgården.


Programmerare:

  • Erik Anderberg: Huvudansvarig för allt kodande av Magiska Trädgården sedan han som master-student skrev det första delspelet (Bird Hero) hösten 2012.
  • Björn Norrliden: Tog fram en tidig prototyp till det som sedan blev Magiska Trädgården (mastersarbete, Lunds universitet).
  • Lars Persson: Skrev ihop grunden till ”Lastdags” under våren 2015 (examensarbete, Linköpings universitet).
  • Carolina Ekström: Arbetade fram de första ”Kalasspelen” under sommaren 2015 (projektanställning).
  • Jens Nirme: knackade ihop de första ”Tomtespelen” under 2019-20.

Om vi glömt någon (och det har vi säkert) så är det bara att säga till…