Utveckling: Ljud & Grafik

Tillbaka


Ett stort tack till alla som bidragit med röster och grafik.


Svenska röster:

  • Agneta Gulz: Igis Igelkott, Humfrid
  • Betty Tärning: Hedvig Traktor
  • Erik Anderberg: Trolle & Herman Lyftkran
  • Igis Gulz-Haake: Panders Panda, Camilla Pirat, fågelungarna, Grålle Gråsugga
  • Magnus Haake: Trädgårdstomten
  • Sebastian Gulz-Haake: Mille Mus

Grafik:

  • Sebastian Gulz-Haake: Grafik till spelet
  • Magnus Haake: Grafik till hemsidan

Musik:

  • Torgjörn & Astor Gulz: Bakgrundsmusiken

Om vi glömt någon (och det har vi säkert) – så är det bara att säga till…