Kalasspåret: Beskrivning av delspelen

Tillbaka


Göra inbjudningskort

Handlar om mönster och att matcha mängder (på olika svårighetsnivåer).
>> Barnet ska till sitt inbjudningskort välja samma sorts klistermärke och samma antal klistermärken som gästen önskar sig (i sin tankebubbla).


Sätta upp girlanger

Handlar om upprepade mönster och om att matcha former (på olika svårighetsnivåer).
>> Barnet ska välja den uppsättning vimplar som passar i mönstret mellan två träd.


Blåsa upp ballonger

Handlar om antal – både motoriskt (trycka rätt antal gånger) och visuellt (rätt antal rutor ska fyllas).
>> Barnet ska trycka så många gånger på pumpen som figuren ber om (och visar i tankebubblan) – för då blir ballongen fint uppblåst.


Hitta i labyrinten

Handlar om att jämföra två mängder (på olika svårighetsnivåer).
>> Barnet ska trycka på rätt skylt när Tomten håller upp två skyltar och frågar ”Vilket är störst?” eller ”Vilket är minst?”. Om barnet väljer rätt kommer fågelungen vidare i labyrinten, annars inte.


Hitta paket

Handlar om att para ihop två olika rumsliga mängder med varandra.
>> Barnet ska flytta fram lika många steg som antalet fotspår som visas på kartan. Fotspåren på kartan visar hur många steg man behöver ta för att komma till krysset med (det gömda) paketet. Spelet håller på tills alla paket är hittade.


Addition med Magiska Mattan

Handlar om att träna ”mental” addition (på olika svårighetsnivåer): att kunna tänka på olika antal utan att se dem framför sig – och att kunna lägga ihop två antal i huvudet.
>> Först är ett antal skatter synliga innan magiska mattan lägger sig på dem. Därefter drar mattan in ytterligare några skatter under sig. Barnets uppgift är att visa hur många skatter som nu sammanlagt finns under mattan.


Subtraktion med Magiska Mattan

Handlar om att träna ”mental” subtraktion (på olika svårighetsnivåer): att kunna tänka på olika antal utan att se dem framför sig – och att kunna dra ifrån ett antal från ett annat i huvudet.
>> Först är ett antal skatter synliga innan magiska mattan lägger sig på dem. Därefter puttar mattan ut några skatter på marken. Barnets uppgift är att visa hur många skatter som nu sammanlagt finns under mattan.


Ordning – lägsta till högsta

Handlar om att ordna mängder och tal från lägsta till högsta (på olika svårighetsnivåer).
>> Barnets uppgift är att ordna mängderna eller talen, från minsta till största (lägsta till högsta).


Odla växter

Handlar om mönster, upprepningar och förgreningar.
>> Tomten önskar sig en speciell växt till sin odling (visas i tankebubblan). Barnets uppgift är att i tur och ordning välja de vattenkannor som har rätt vatten för just denna växt: från marken och stjälken, via olika förgreningar och upp till blomman eller blommorna. Den sista växten i en omgång kan barnet ta med sig till sin egen magiska trädgård.