Varför börja med talområdet 1–4?

Tillbaka


Några av Magiska Trädgårdens mängdrepresentationer för talområdet 1–4.


Varför börja med talintervallet 1–4 och inte 1–5?

”Subitisering” är förmågan att omedelbart, utan att räkna, identifiera antalet objekt i en liten mängd. Det handlar om en typ av spontan och omedelbar uppfattning av ett antal (en mängd). Ett exempel kan vara när vi utan att räkna ser att det ligger fyra mynt på bordet.

När vi ska tala hur många (antalet) objekt som finns i större mängder blir det allt svårare att omedelbart uppskatta antalet, dvs. att subitisera. Istället försöker vi då ”uppskatta” och/eller ”räkna” antalet föremål.

Studier av barn i förskoleåldern visar att de i regel kan subitisera (omedelbart uppfatta utan att räkna) mängder med upp till fyra objekt. För större mängder med fem eller fler föremål avtar denna förmåga snabbt och barnet måste gå över till räkning. Detta är orsaken till att vi i Magiska Trädgården börjar med talintervallet 1–4, dvs. vi börjar med det antal som förskolebarn kan hantera med subitisering.

Mer om detta finns att läsa i:
Judy Sayers & Anette de Ron (2015). Subitisering. Nämnaren, nr. 1, sid. 3–7.


Fotnot: Begreppet ”subitisering” (eng. ”subitizing”) kommer från latinets ”subitus” med betydelsen ”plötslig”.