Individ och grupp

TillbakaIndivid och grupp

Det här avsnittet handlar om individens och gruppens lärande.

Ett bra sätt att använda Magiska Trädgården är att låta tre-fyra barn sitta tillsammans – med var sin platta (med egen inloggning) och regeln: ”Att inte göra något på ett annat barns platta”.

Det finns de som reagerar på detta: ”Menar ni verkligen ett barn per lärplatta?” ”Men vad händer då med samarbetet?” ”Är det inte bäst att lära tillsammans?”

Det är absolut så att samarbete kring en lärplatta kan ge många pedagogiska fördelar. Men om man kräver att lärplattan alltid måste användas i grupp – kan man faktiskt hindra eller försvåra lärandet för en del barn. Särskilt dom barn som är lite osäkra, lite långsammare, mindre pratglada eller barn som ligger lite efter i sitt lärande.

Forskning visar att dessa barn riskerar att bli förlorare i gruppaktiviteter kring tidig matematik. Dom står kanske tillbaka, pratar inte lika mycket, tar inte för sig – och detta kan skapa en ond spiral.

I ett område som tidig matematik där variationen är så stor, är det särskilt viktigt att varje barn också ges möjlighet att försöka, helt i sin egen takt – utan att riskera att någon annan som kanske är snabbare eller mer självsäker – tar över.

En grupp barn tillsammans – med var sin platta – är inte konstigare än en grupp barn som sitter tillsammans och ritar på var sin teckning och regeln: ”Inte göra något på ett annat barns platta.” – motsvarar den vanliga regeln: ”Inte rita på ett annat barns teckning.”

Sen finns förstås tillfällen – då det är en pedagogisk poäng att barn jobbar tillsammans med en teckning. Precis som dom kan jobba tillsammans kring en platta – med en aktivitet. Det ena utesluter inte det andra.

Begreppet ”tillsammans” rymmer dessutom många saker. Det kan vara mysigt att just sitta tillsammans men ändå ha kontroll över det man själv gör på sin platta och själv få bestämma takten. I denna situationen kan intressanta diskussioner uppstå också när ett barn försöker förklara för ett annat barn – men utan att ta över eller göra det på plattan.

Som sammanfattning: Det finns en stor kraft i att lära tillsammans – men det finns inte något stöd för att barn alltid behöver samarbeta för att lära. Det bästa är att kombinera: individuella aktiviteter och samarbetsaktiviteter.